LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Vaiguõli

Vaiguõli sisaldab linaõli, männivaiku ja männitärpentini. Vaiguõli imendub puu sisse, kaitstes teda niiskuse ja mustuse eest ning moodustab ilmastikukindla ja õhku läbilaskva kihi. Vaiguõli tihendab puitu ja toob esile kauni puusüü ja oksakohad. Vaiguõli sobib vanade ja uute puitpindade viimistlemiseks näit. tamme-, pöögi- ja mahagoni- jt puuliikidele.
Kulu hööveldatud puitpinnale 5 – 10 m2/liiter
 
Kasutuskohad: väärispuidust pinnad, aknaraamid, uksed, liistud, aiamööbel, saunad, vaakumimmutatud puit, termiliselt töödeldud puit
 
Koostis: linaõli, männivaik, männitärpentin
 
Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhasta vanad viimistletavad pinnad mustusest, hallitusest ja eemaldatavatest ainetest. Pind kruntida Ecokrundiga
 
Kasutamisjuhend: ei lahjendata. Sega hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Doseeri materjali õhukeste kihtidena pintsli või kaltsuga ja lase imenduda. Liigne õli, mis enam ei imendu, pühkida ära. Viimistluskihtide arv on 1 – 4, sõltuvalt puitpinna kvaliteedist ja kasutamise eesmärgist. Eriti hoolikalt tuleb viimistleda puidu otsapindu. Kuivamisaega võib lühendada sikatiivi lisamisega. Vaiguõli saab toonida värvipigmentidega. Kuivanud pinda võib viimistleda õrnalt lihvides või kaabitsaga töödeldes. Uus viimistlus tehakse vajadusel aasta pärast. Vaiguõli ei soovitata lakitud või värvitud pindadele. Kasutamine muuks otstarbeks ja erinevalt antud nõuannetele ei ole soovitav.
 
Kuivamisaeg: õhukeselt pintseldatuna 1 – 5 ööpäeva alusmaterjalist ja ilmastikuoludest sõltuvalt.
 
Töövahendite pesu: männitärpentin         
 
Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud   ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt.
Toodet ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.
 
Ladustamine: ei vaja erinõudeid
 
Süttiv. Tervisele ohtlik sissehingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Hoida lastele kättesaamatus kohas! Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendmist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.                                                                                               
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII