LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Männitõrv

Männitõrv on tume viskoosne orgaaniline vedelik, mida saadakse vaigurikastest männikändudest ja tüvede alumistest osadest. Männitõrval on hea imendumisvõime hööveldamata puitpinnale. Soovitav on vedeldada männitärpentiiniga imendumise kiirendamiseks ja liigse tahmasuse vältimiseks

Kasutuskohad: paatide, puitmajade ja köite tõrvamine. Tõrvaõli toonimine

Koostis: männitõrv 100%

Värvus: tumepruunEeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhasta vanad viimistletavad pinnad mustusest, hallitusest ja eemaldatavatest ainetest. Pind kruntida Ecokrundiga

Kasutamisjuhend: doseeri materjali õhukese kihina pintsliga puhtale ja kuivale puitpinnale.

Kuivamisaeg: ei kuiva vaid imendub puidu sisse, mille järel pind tundub kuivana.

Töövahendite pesu: männitärpentiin või piiritus.

NB! Mitte kasutada lakibensiini

Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt.
Toode ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.
Ladustamine: ei vaja erinõudeid

Toode on süttiv. Tervisele ohtlik sisse hingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII