Haagisel sauna ja kümblustünni rent

Mobiilne lahendus lõõgastuseks üritustel, looduses või kus iganes soovid! Nii saun kui ka tünn on varustatud Stereo ja LED valgustusega, luues piiramatud võimalused mõnusaks ajaveetmiseks olenemata asukohast.

Haagisel kümblustünni rendi hinnad

1 ööpäev 70 eurot +km

2 ööpäeva 120 eurot +km.

Al. kolmest ööpäevast 50 eurot +km ööpäev.

Haagisel sauna rendi hinnad

1 ööpäev 100 eurot +km

2 ööpäeva 175 eurot +km.

Al. kolmest ööpäevast 75 eurot +km ööpäev.

Koos on soodsam

1 ööpäev 150 eurot +km

Järelhaagisel saun + tünn

Võimalik järele tulla ka töövälisel ajal!

 • Broneerimispäringu esitamisel kinnitab rentija, et on tutvunud kasutustingimustega ning nendega nõustunud;
 • Haagise ja tünnisauna rentimisel on tagatisraha 100 eurot;
 • Teenuse kasutaja vastutab kogu rendiperioodi aja haagise ja tünnisauna seisukorra ja komplektsuse eest. Kui tagatisraha ei kata haaigise tagastamise avastatud puuduste suurust ja mahtu, tuleb rentijal katta tekitatud kahju;
 • Rentija vastutab puhastatud ja samaväärses seisukorras haagise ja tünnisauna tähtajaks tagastamise eest. Juhul kui haagist ei tagastata kokkulepitud ajaks, tuleb rentijal tasuda iga ööpäeva eest 1,5x ööpäeva norm hind, seoses võimaliku kahjuga, mis on seotud teiste broneeringutega;
 • Haagisel tünnisauna saavad rentida üksnes juhtimisõigust omavad isikud va. juhul kui haagise transport on organiseeritud haldaja poolt;
 • Haagisel tünnisauna renditeenuse haldaja on Eco Oil turundus OÜ Reg. kood 11903403;

Hea kümblustünni kasutaja!

Paigalda ahjule korsten ja korstnakaitse võre

Aseta haagise tugijalad 4tk vastu maad ja fikseeri need.

Kümblustünni ahjus võib süüdata tule kui tünn on 2/3 veega täitunud.

Peale tünni kasutamist veendu, et ahjus on viimased sõed kustunud ja seejärel lase tünn ja ahi veest tühjaks.

Pese tünn peale kasutamist puhtaks ja tagasta sellisel kujul nagu selle said.

Ettevaatust!!!

Ära põleta ennast vastu kuuma korstent ja ahju!!!

Ära jäta lapsi ja alkohoolijoobes sõpra tünnis ilma valveta!!!

Soovime sulle unustamatuid elamusi kümblustünnis!!!

Www.Ecooil.Ee tel: +372 56615676


<iframe frameborder=’0′ width=’240′ height=’210′ title=’ECOSauna_UUS’ src=’http://online.fliphtml5.com/majf/lskk/’ type=’text/html’ allowfullscreen=’true’ scrolling=’no’ marginwidth=’0′ marginheight=’0′></iframe>

Eco Oil OÜ & Ecosauna Project OÜ chronicles – Our Story

 

Eco Oil OÜ and Ecosauna Project OÜ team with more than 30 members are exporting more than 2000 campings, barrel saunas and hot tubs all over the world every year. At the very start in 2003, Gunnar Paalman, the founder of the company, loved to relax in sauna and did it as often as possible, but he did not know anything about building them. The following are the most important milestones in the history of Eco Oil OÜ:

2003 – Eco Oil OÜ and solvents

Since in Gunnar’s father and brothers were farmers in linseed oil business, finding new uses for oil was a continuous process. Creating solvents from linsiid oil made sense, since forgein ones in stores were relatively expensive. Although Eco Oil OÜ was a one-man company located in the garage in Tartu, first customers and awareness were established among the target group.

2004 – Wood preservatives and first move

With the growth of knowledge and customer base, it became clear that, in addition to solvents, it is possible to produce natural wood preservatives based on cereal oils. The shift was crucial and soon the focus was mainly on wood preservatives. The production moved from Tartu to Valgjärve, Gunnar’s new home garage.

2007 – Sandra can’t sleep and second move

Although the wood preservatives business grew, it was clearly seasonal. As the team had increased from 4 to 5 members in the meantime, furniture was produced in the winter period – chairs, tables, some beds and drawers. The production was still in the garage, and since the family’s newborn Sandra was too excited because of daily sawing and knocking (instead of sleeping), it was time to move. Eco Oil OÜ new home was old farm rooms in Valgjärve

2008 – Warm and cosy

Assuming there will be demand, first hot tubs were produced in 2008. Fairs and trade shows leaded to first export clients. Production grew despite of cold times in global economical environment. The first barrel saunas and campings were created. In the following years, the emphasis will be on product development and, as a result first bestsellers were created. As the business grows, the team grows and also need for more space.  The production expands to 2500m².

2012 – Transportin air is expensive

An important breakthrough in production volumes started with of flat-pack production. As it sounds, the products were transported as parts that were put together on the spot. This made it possible to significantly reduce transport costs and expanded the range of potential export destinations. The first hot tubs and saunas found their way to Asia and America.

2016 – Saverna HUB

Eco Oil is renovating the old ambulance building in Saverna. On the second floor, an office, a conference room and a product development center with a CNC machine were built. On the first floor, the production of wood preservatives will be continued and other premises will be rented to the companies Õliimeistrid OÜ and EZ Rulo OÜ. The entire production area expands to 3000 m².

2017 – Ecosauna Project OÜ & Põlva production unit

Ecosuna Project OÜ is founded. The created company has four equal partners, who all bring past experience and customer base under one roof. A new 1,000 m² production unit will be launched in Põlva, which specializes in the manufacture of campings, creates 10 additional jobs.

Eco Oil OÜ ja Ecosauna Project OÜ kroonikad – meie lugu

 

Eco Oil OÜ ja Ecosauna Project OÜ ekspordivad üle maailma 2000 tünnisauna, kämpingu ja kümblustünni aastas, andes tööd rohkem kui 30nele inimesele. 2003 aastal alustades oskas ettevõtte asutaja Gunnar Paalman küll hariliku eestlase kombel saunas käimist hinnata, kuid nende ehitamisest ei teadnud ta midagi. Järgnevalt on välja toodud kõige olulisemad verstapostid Eco Oil OÜ ajaloos:

2003 – Eco Oil OÜ ja lahustid

Kuna Gunnari perekonnas kasvatati lina, oli linaõli väärindamine teema ja uute kasutusvõimaluste leidmine pidev protsess. Poodides müügil olevad välismaa lahustid olid aga võrdlemisi kallid. Kuigi Eco Oil OÜ oli Tartu kesklinnas garaažis asuv ühemehefirma, siis tekkis esmane kliendibaas ja tuntus sihtgrupi hulgas.

2004 – Puidukaitsevahendid ja esimene kolimine

Teadmiste ja kliendibaasi kasvades tekkis arusaam, et lisaks lahustitele on võimalik tootma hakata ka taimeõlil baseeruvaid looduslike puidukaitsevahendeid. Suunamuutus kandis ja varsti oligi fookus just puidukaitsevahenditel. Tootmine kolis Tartust Valgjärvele, Gunnari uue kodu garaaži.

2007 – Sanka ei saa magada ehk teine kolimine

Kuigi puidukaitsevahendite äri kasvas, siis tegemist oli selgelt hooajalise valdkonnaga. Kuna meeskond oli vahepeal suurenenud 4-5 liikmeliseks, siis toodeti talvisel perioodil mööblit – toole, laudu, mõned voodid ja kummutid. Tootmine asus endiselt garaažis ja kuna pere värske liige Sandra armastas magamise asemel saagimisele ja koputamisele aktiivselt kaasa laulda, oli aeg kolida. Eco Oil OÜ seadis ennast sisse endises Valgjärve kolhoosiskeskuses.

2008 – Hea soe pikutada

Nõudlust aimates valmisid 2008 aasta sügisel esimesed kümblustünnid. Laatadelt ja messidelt saadud kontaktide abil tekkisid ka esimesed ekspordi kanalid. Tootmine arenes ja kasvas üldisele majanduslikult hapule seisule vaatamata. Kümblustünnide kõrvale tekivad esimesed tünnisaunad ja kämpingud. Järgnevatel aastatel ongi rõhuasetus tootearendusel ja katsetuste tulemusel valmivad esimesed müügihitid. Võimaluste kasvades, kasvavad ka meeskond ja vajadus ruumi järele ning tootmine laieneb 2500m²’le.

2012 – Õhku on kallis vedada

Oluline murrang tootmismahtude suurendamisel toimus koos flat-pack tootmise kasutusele võtmisega. Nagu nimest võib aimata, hakati tooteid transportima detailidena, mis kohapeal kokku pandi. See võimaldas oluliselt vähendada transpordiga seotud kulusid ning laiendas võimalike ekspordi sihtriikide ringi. Esimesed tünnid ja saunad leidsid tee Aasiasse ja Ameerikasse.

2016 – Saverna loomelinnak

Eco Oil renoveerib Savernas vana ambulatooriumi hoone. Teisele korrusele ehitatakse kontor, konverentsiruum ja tootearenduse keskuse koos CNC tööpingiga. Esimesel korrusel jätkatakse puidukaitsevahendite tootmisega ning ruumid renditakse ettevõtetele Õlimeistrid OÜ ja EZ Rulo OÜ. Kogu tootmispind laieneb 3000 m²’le.

2017 – Ecosauna Project OÜ ja Põlva tootmisüksus

Luuakse uus juriidiline keha Ecosauna Project OÜ. Loodud ettevõttel on neli võrdset osanikku, kes kõik toovad kaasa varasemad valdkondlikud kogemused ja kliendibaasi. Käivitatakse Põlvas uus 1000 m² suurune tootmisüksus, mis spetsialiseerub kämpingute tootmisele ja luuakse 10 täiendavat töökohta.

ESTO instalments – do not wish to pay for the whole
amount at once? Pay by installments!

 

Purchase your product and pay over time with ESTO instalments – the most low-cost and user-friendly installment loan in Estonia! ESTO instalments offers easy financing – without a catch. There are no gimmicks like deferred interest or hidden fees, so the total you see at checkout is always what you’ll actually pay.

Using ESTO instalments at checkout is extremely simple, convenient and fast. Just select suitable period and insert your contact details for a real-time decision – complete your purchase within 60 seconds!

Add products to cart and for payment method select ESTO instalments in check out. Pick a loan period that fits your budget and complete the purchase with digital signing (Mobile- ID or ID-card signature). Simple as that! When making a purchase using ESTO instalments you receive
the product right away (store ships your order immediately). ESTO instalments can be used for making larger purchases as well as smaller ones. People, who qualify for ESTO instalments, must remain in the age range of 18-70 years and have an Estonian citizenship.

ESTO instalments conditions:

 • Interest rate from 0%
 • Contract fee from 0 EUR
 • Period up to 4 years

Installment loan is provided by ESTO AS. Review the terms and conditions at www.esto.ee and consult with our expert. The installment loan is a financial obligation. Please assess your financial position and think about whether you really need the loan before you submit the application, so you can be sure that you are able to repay the loan in a timely manner. The monthly payment is 146.37€ and annual rate of charge is 34.74% on the following sample terms and conditions: loan amount 1500€, annual interest rate of 14.90% on the outstanding balance (fixed), contract fee 14.90€ and repayment period of 12 months.

Your cart is currently empty.

Return to shop

Ecosauna Project OÜ / Eco Oil OÜ

Valgjärve, Kanepi vald, Põlvamaa, Eesti 63418  +372 796 4716

Sales manager
Marek Kamla
Tel: +372 566 15 676
E-mail: marek@ecooil.ee

Office manager
Aive Sellis
Tel: +372 79 64716
Tel: +372 59197002
E-mail: aive@ecooil.ee

Terms & Conditions

1. General Conditions

1.1. Ecooil.ee e-shop sells light wood buildings and wood preserves produced by Ecooil OÜ and Ecosauna Project OÜ. The production is manufactured and assembled in Põlvamaa, Valgjärv,

1.2. The terms and conditions apply to the legal relations between buyer and Ecooil OÜ / Ecasauna Project OÜ (Seller) regarding the ordering and purchasing from E-shop (www.ecooil.ee).  In addition to these conditions, the legal relations arising from the purchase of Products in the E-shop are governed by the legislation in force in the Republic of Estonia.

1.3 Products and services can be bought via e-store only in Estonia and all export activity has to go through price enquiry or direct contacting.

1.4 The terms and conditions do not apply to legal relationships that arise between the buyer and the seller outside of the e-shop environment.

1.4. The seller may change the terms of use of the e-shop and prices of products and services without prior notice.

1.5. Seller info:

Ecooil OÜ; Reg. nr. 10914712; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Tel (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee

Ecosauna Project OÜ; Reg. nr. 12667407; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Tel (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee

2. Prices

2.1. All prices displayed in the e-shop are in euros and include VAT. Prices are for Estonian marek only and does not apply any export transactions.

3. Products 

3.1 Photos displayed in e-shop are illustrative and may vary slightly from the actual appearance of the Product. The difference in color between colors, details, or mechanisms on products is the risk taken by the customer when ordering. For customs orders the 14-day right-to-return goods does not apply, in accordance with the Law of Obligations Act (§ 53 (4) (2) and (3) in conjunction with subsection 56 (1) of the LSA).

3.2. Photographs, videos and illustrations displayed on the e-shop are the property of Ecooil OÜ / Ecosauna Projekt OÜ, which can be copied or presented on other channels only with written permission from Ecooil OÜ / Ecasauna Project OÜ.

4. Making Purchases

4.1. Only way for non-Estonian customer to make an enquiry is to navigate to desired product and send inquiry by clicking on the «Price Inquiry» button under product profile page.

4.2. To complete the inquiry, the Customer must fell inquiry form with correct data and send it to company. Seller is not responsible for any incorrect or false data.

4.3. Sales representative will contact with customer within 5 working days.

6. Delivery and logistics

6.1. The transport of light wooden buildings is negotiated between the customer and the seller, and the costs related  are not included in the price of the product.

6.2. For wood preservatives and health products, the customer can order the product by courier service at an appropriate address through ELS Kullerteenus).

6.3. Before completing an order, the Client is required to verify the correctness of the contact information provided, to avoid delays and misunderstandings in the delivery of the Products. The Seller shall not be liable for delays and misunderstandings caused by the delivery of the Products, if the delay or misunderstanding is due to the inaccuracy of the information provided by the Customer in completing the order.

6.4. in case the Product does not reach the Customer in good condition and in sealed packaging, the Client is obliged to inform the Seller by sending an e-mail: aive@ecooil.ee or by calling (+372) 796 4716.

7. Returning and exchange

7.1. For customs orders the 14-day right-to-return goods does not apply, in accordance with the Law of Obligations Act (§ 53 (4) (2) and (3) in conjunction with subsection 56 (1) of the LSA). The seller may reverse the product if the reason is related to the quality or functionality of the product. The seller will not return the goods if the reason for the return is incorrectly entered data in the order form or slight differences in the color between the images of the e-shop and the customer’s product.

7.2. For return / exchange of products, the seller must submit a withdrawal application within 14 days from receipt of the goods. The cancellation application can be submitted by sending a free email to aive@ecooil.ee. Returns received to the seller are accepted only with the application.

7.3. Replaceable or refundable Product may not be damaged or harmed, the Product must be in the package.

8. Claims procedure

8.1. Sold Items are subject to the 2-year deadline for submitting complaints provided for in § 218 (2) of the LOA.

8.2. In case of product non-compliance or defects, the Client undertakes to notify the Seller immediately, but not later than within 2 months after the error occurred, by sending the contact details of the buyer, exact description of the problem and the purchase receipt number to the e-mail address aive@ecooil.ee. In the event of product defect, please promptly stop using the product.

8.3. The seller is not responsible for any damage caused by the unlicensed use of the ordered products, as well as the delay in delivery, if this is due to circumstances beyond the control of the Seller and / or due to force majeure.

12. Other Conditions

12.1. Disputes between the Customer and the Seller will be settled by negotiation.

12.2. The buyer can turn to the EU Consumer Disputes Platform here

13. Support

14.1. Support e-posti address is: aive@ecooil.ee. Support is open on working days 08:00-17:00 Support is closed on national holidays

Collections

Kasutajatingimused

1. Üldtingimused

1.1. Ecooil.ee e-pood müüb Ecooil OÜ ja Ecosauna Project OÜ poolt toodetud kergpuitehitisi (saunad, kämpingud, tünnisaunad) ja puidukaitsevahendeid. Toodang on valmistatud ja komplekteeritud Põlvamaal Valgjärvel, Põlvamaal Savernas.

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.ecooil.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Ecooil OÜ/Ecosauna Project OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete tellimise ja ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

1.3 Tingimused ei kehti õigussuhetele, mis tekivad kliendi ja müüja vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega väljaspool E-poe keskkonda.

1.4. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid ilma etteteatamata.

1.5. Müüja andmed:

Ecooil OÜ; Reg. nr. 10914712; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Telefon (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee

Ecosauna Project OÜ; Reg. nr. 12667407; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Telefon (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted toodetakse ja komplekteeritakse vastavalt kliendi tellimusele Ecooil OÜ/Ecosauna Project OÜ tootmisruumides Põlvamaal Savernas. Nimetatud toodete saadavus tagatakse mõistliku koguse piires. 

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et tellimuse täitmine ei ole e-poes lubatud ajaga võimalik, kontakteerub Müüja Kliendiga ning pakub välja kiireima võimaliku lahenduse. Kui Klient ei ole pakutud lahendusega nõus, tagastatakse Kliendile kogu ostusumma 14 kalendripäeva jooksul.

3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest. Vähesel määral värvitooni, detailide või mehhanismide erinemine toodetel on e-poest tellimisel kliendi võetud risk. Eritellimusel toodetud kerg-puitehitiste ja puidukaitsevahendite puhul ei kehti 14 päevane kauba tagastamise õigus, lähtuvalt võlaõigusseadusest (VÕS § 53 lg 4 p-d 2 ja 3 koostoimes § 56 lg 1).  

3.4. E-poes kuvatavad fotod, videod ja illustratsioonid Toodetest on Ecooil OÜ/Ecosauna Project OÜ vara, mida võib kopeerida või teistes kanalites presenteerida ainultEcooil OÜ/Ecosauna Project OÜ kirjalikul loal.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient komplekteerib E-poes soovitud Toote vastavalt juhistele ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus  klikkida nupul „Maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.3. Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Esita tellimus“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

4.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul  “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro, Pocopay).
5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.
5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele. 

6. Kohaletoimetamine

6.1. Kergpuitehitiste transport lepitakse kokku kliendi ja müüja vahel ning teranspordiga seotud kulud ei sisaldu toote hinnas.

6.2 Puidukaitsevahendite ja tervisetoodete puhul on kliendil võimalik toode tellida kullerteenusega sobivale aadressile läbi ELS Kullerteenuse).

6.3 Eesti piires on kullerteenus tavarane puhul (maksimaalselt 10 tööpäeva) kliendile ostukorvis määratud hinnaga. Ise tootmisesse järele tulles kullerteenuse tasu ei lisandu.

6.4 Kui Klient soovib toote (puidukaitsevahendid ja tervisetooted) tagastada, tuleb pakendis toode tagastada Kliendi kuludega aadressile Serva, 63418, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, Eesti Vabariik, 63418.

6.5. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

6.6. Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: aive@ecooil.ee või helistades (+372)796 4716.

7. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

7.1. Tulenevalt võlaõigusseadusest ei kehti kliendi poolt antud sisendi alusel eritellimusel valmistatud tootele 14 päeva jooksul tagastamise õigus (VÕS § 53 lg 4 p-d 2 ja 3 koostoimes § 56 lg 1). Müüja võib toote ümber vahetada või tagasi võtta juhul, kui põhjus on seotud toote kvaliteedi või funktsionaalsusega. Müüja ei võta kaupa tagasi, kui tagastamise põhjuseks on valesti sisestatud lähteandmed e-keskkonnas või kerged värvitooni erinevused e-poe piltide ja kliendile saadetud toote vahel. 

7.2. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisavaldust saab esitada saates vabas vormis ühemõttelise e-kirja aadressile aive@ecooil.ee. Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos avaldusega.

7.3. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kasutamisjälgedega, Toode peab olema pakendis. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.4. Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu lepingu alusel saadud summa, sealhulgas Kliendi tasutud tellimuse kättetoimetamiskulu. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt ja tellimusele on lisandunud kättetoimetamiskulu, võib Müüja tagastada kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

7.5.Tagasimakse laekub Kliendi pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Krediitkaardiga maksmise puhul vastavalt Kliendi panga tingimustele.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg.

8.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile aive@ecooil.ee . Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

8.3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.4. Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

8.5. Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt  Toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

8.6. Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

8.7. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja. 

8.8. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8.9. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

9. Vastutus

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

9.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

10. Privaatsuspoliitika

10.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

10.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

10.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

10.4 Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

10.5 Iskuandmed, mis on vajalikud makse sooritamiseks, edastatakse Maksekeskus ASile ja kliendi poolt valitud pangale.

10.6 Tehninguga mitte seotud osapooltele ja kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ei avaldata.

10.7. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel. Uudiskirjale on lisatud juhised maililistist välja arvamiseks.

10.8. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Ecooil OÜ/Ecosauna Project OÜ andmebaasist.

10.9. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

10.10 Isikuandmed mis on tellimuse soortiamiseks vajalikud:

 • Ess- ja perekonnanimi;
 • Telefoni number;
 • E-mail;
 • Aadress.

Isikuandmeid töötleb:

 • Ecooil OÜ; Reg. nr. 10914712; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Telefon (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee
 • Ecosauna Project OÜ; Reg. nr. 12667407; Põlvamaa, Kanepi vald, Õli, 63419; Telefon (+372) 796 4716; Email: aive@ecooil.ee

11. Kasutamistingimused ja nende muutmine

11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Toote hind ekslik.

12. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile aive@ecooil.ee või helistada telefonil: (+372) 796 4716

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole siin

13. Klienditugi

14.1. Klienditoe e-posti aadress on: aive@ecooil.ee. Klienditeenindus on avatud tööpäevadel 08:00-17:00 Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.

Eco Oil OÜ müüb oma suurepäraseid tooteid nüüd ka järelmaksuga. Meie poolt pakutav järelmaks on lihtne, kiire ja mugav. Vastuse järelmaksu taotlusele saab mõne sekundi jooksul ning järelmaksu leping vormistatakse koheselt vastavalt Kliendi soovile.

Järelmaksu tingimused:
– Kauba maksumus vahemikus 150 – 3500 eurot
– Järelmaksu periood 6 – 48 kuud
– Intressimäär 13,9% aastas, arvestatuna ostusummalt
– Ühekordne lepingu sõlmimise tasu 15 eurot
– Haldustasu 0,9 eurot kuus (alates teisest osamaksest)
– Sissemaks alates 10% ostusummast

Nõudmised kliendile:
– Vanus 21 – 71 eluaastat
– Regulaarne sissetulek vähemalt 240 eurot kuus (nt töötasu, pension, emapalk)
– Eelnev korrektne maksekäitumine ning maksehäirete puudumine
– Isikut tõendav dokument /ID-kaart, EV pass, EV välismaalase pass)
– Arvelduskonto olemasolu

Pakutava järelmaksu krediidikulukuse määr on 30,64% aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 1250 €, sissemakse 10 %, osamaksete arv 36 kuud, intressimäär 13,9 % ostusummalt, lepingutasu 15 €, igakuine haldustasu 0,9 €. Igakuine osamakse 45,55 €.

 
 

Järelmaksu taotluse vormID-KaartEV PassEV Välismaalase pass / Elamisloa kaart

ANDMED E-ARVE SAATMISEKS

E-arve saatmise eelduseks on lepingusse märgitud Teie arvelduskonto andmed.Olen teadlik ja nõustun, et osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas sooviavalduses toodud minu andmed Inbank AS-ile (registrikood 12001988). Annan Inbank AS-ile nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mida on mulle tutvustatud ja mis on kättesaadavad veebiaadressil www.inbank.ee kui ka soovi korral paberkandjal. Olen teadlik, et ebaõigete andmete esitamisel võib Inbank AS minu sooviavalduse tagasi lükata või sooviavalduse põhjal minuga sõlmitud lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on täielikud ning õiged.

Ecosauna Project OÜ / Eco Oil OÜ

ECOSAUNA PROJECT OÜ JA ECO OIL OÜ  KOLLEKTIIVPUHKUS ON 2019 AASTAL 29.07-11.08

Valgjärve, Kanepi vald, Põlvamaa, Eesti 63418  +372 796 4716

Tootmis- ja müügijuht
Marek Kamla
Tel: +372 566 15 676
E-mail: marek@ecooil.ee

Kontor / Klienditeenindus
Aive Sellis
Tel: +372 79 64716
Tel: +372 59197002
E-mail: aive@ecooil.ee

 

Your cart is currently empty.

Return to shop

Kollektsioonid